0

Naudojimo sąlygos

Galioja nuo: 30-04-2021

Lankydamiesi svetainėje www.silvanols.lt ar ja naudodamiesi Jūs patvirtinate, kad perskaitėte ir sutinkate su šiomis Sąlygomis. Šios Sąlygos yra privalomos visiems Svetainės lankytojams ir Pardavėjui. Tuo atveju, jei Svetainės Lankytojui šios sąlygos (įskaitant Slapukų politiką ir Privatumo politiką) yra nepriimtinos, Svetainės Lankytojas neturi teisės naudotis Svetaine.

 

Prieš užsakydami bet kokią Prekę, atidžiai perskaitykite šias Sąlygas ir įsitikinkite, kad teisingai jas supratote. Atkreipkite dėmesį į tai, kad prieš užbaigdamas užsakymą Pirkėjas turi patvirtinti, kad sutinka su šiomis Sąlygomis (įskaitant Slapukų politiką ir Privatumo politiką), o atsisakius tai padaryti, užbaigti operacijos ir užsisakyti Prekių yra neįmanoma.

 

Mes pasiliekame teisę keisti šias Sąlygas be išankstinio įspėjimo.

 

 1. Apibrėžimai

1.1.    Sąlygos – šios Naudojimo sąlygos, jų priedai ir pakeitimai, pristatymo sąlygos, mokėjimo sąlygos, Prekių grąžinimą reglamentuojančios sąlygos, kitos sąlygos, taip pat Svetainėje skelbiama politika ir nuostatos, susijusios su tam tikromis funkcijomis, reklamos ir Klientų aptarnavimo elementais. Šios sąlygos yra privalomos Pardavėjui ir Lankytojui (įskaitant Pirkėją).

1.2.    Sutartis – tai sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo nuotoliniu būdu, naudojantis internetiniu Svetainės režimu, kuria Pirkėjas aiškiai ir nedviprasmiškai pareiškia savo ketinimą pirkti Užsakyme nurodytas Prekes, o Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjui Užsakyme nurodytas Prekes. Sutartis laikoma sudaryta, kai Pirkėjas į savo el. paštą gauna Pardavėjo pranešimą apie Užsakymo gavimą. Visų tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudarytų Sutarčių sąlygos laikomos identiškomis šioms Sąlygoms, ir Šalys visada vykdo savo įsipareigojimus pagal tokias Sutartis laikydamosi šių Sąlygų.

1.3.    Pardavėjas (Mes) – SIA „SILVANOLS“, registracijos Nr. 40003233170, juridinis adresas: Kurbada iela 2A, Riga, LV-1009, Latvija, el. pašto adresas: [email protected], telefono numeris +371 26317497.

1.4.    Duomenų valdytojas (Mes) – SIA „SILVANOLS“, registracijos Nr. 40003233170, juridinis adresas: Kurbada iela 2A, Riga, LV-1009, Latvija, el. pašto adresas: [email protected], telefono numeris +371 26828836.

1.5.    Lankytojas (Jūs) – bet kuris Svetainės naudotojas, įskaitant Pirkėją.

1.6.    Pirkėjas – teisiškai veiksnus fizinis asmuo (t. y. pilnametis asmuo, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo sprendimu), nepilnametis (t. y. asmuo nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, turintis savo tėvų ar globėjų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai asmeniui buvo suteiktas civilinis veiksnumas nesulaukus pilnametystės arba kai asmuo turi būti laikomas pilnamečiu), juridinis asmuo arba įgaliotas minėto asmens atstovas, kuris užsiregistravęs (Registruotas naudotojas) arba be registracijos pateikia Užsakymą Svetainėje ir sumoka už įsigytas Prekes.

1.7.    Šalys – Pirkėjas ir Pardavėjas kartu.

1.8.    Registruotas naudotojas – Lankytojas, pasirinkęs gauti komercinius pranešimus iš Pardavėjo, užsiregistruoti Svetainėje ir duoti sutikimą tvarkyti savo paskyros asmens duomenis, pateikdamas informaciją apie save standartizuoto klausimyno forma, kad būtų užtikrintas Lankytojo identifikavimas Svetainėje, o tai leidžia naudotojui nemokamai gauti pirmąjį Prekių pristatymą ir (arba) kitus privalumus.

1.9. Svetainė – prekybos internetu svetainė (internetinė parduotuvė), esanti adresu www.silvanols.lt, kurioje Pirkėjas gali pateikti Prekių užsakymus ir atlikti mokėjimus internetu.

1.10.  Užsakymas – tai Užsakymas, kurį Pirkėjas pateikia internetinėje Svetainėje, kuriame Pirkėjas nurodo pasirinktas pirkti Prekes, taip pat nurodo Prekių pristatymo būdą ir pasirinktų Prekių gavimo vietą. Užsakymas laikomas užbaigtu, kai Pirkėjas sumoka už Užsakyme nurodytas Prekes.

1.11.  Prekės – tai bet kokios prekės, kurios buvo patalpintos Svetainėje Pirkėjui matomoje vietoje ir kurias Pirkėjas gali užsisakyti ir įsigyti, pavyzdžiui, maisto papildai, registruoti Lietuvos Respublikos Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje, kosmetika ir kitos prekės.

1.12.  Prekės kaina – tai kaina, kuri yra nurodyta šalia kiekvienos Prekės atvaizdo ir aprašymo Užsakymo apdorojimo metu, tai yra kaina, už kurią Pirkėjas turi teisę įsigyti konkrečias Prekes. Į Prekės kainą neįskaičiuotos Prekės pristatymo išlaidos arba Pirkėjo patiriamos išlaidos, jei jis pats grąžina Prekes.

1.13.  Krepšelis – virtualus pirkinių krepšelis, į kurį Pirkėjas gali laisvai pridėti Prekių arba pašalinti Prekes iš Krepšelio. Prekes pašalinti iš Krepšelio galima tik iki to momento, kai Pirkėjas inicijuoja mokėjimą už į Krepšelį įdėtas prekes.

1.14.  Užsakymo priėmimas – tai automatinis sistemos pranešimas, kad Pirkėjo Užsakymas buvo priimtas ir Užsakymo rinkimas pradėtas, kuris automatiškai išsiunčiamas Pirkėjo el. pašto adresu po to, kai atliekamas mokėjimas už Prekes, įdėtas į Krepšelį.

1.15.  Teisė atsisakyti sutarties – Pirkėjo (fizinio asmens, kuris Vartotojų teisių apsaugos įstatymo kontekste yra „vartotojas“) teisė atsisakyti Prekių per 14 dienų nuo Prekių gavimo, laikantis nustatytos Teisės atsisakyti sutarties įgyvendinimo tvarkos.

 

 1. Bendrosios sąlygos

2.1.    Sąlygos reglamentuoja:

2.1.1. prieigos prie Svetainės ir jos naudojimo procedūras, taip pat Pirkėjo ir Svetainės Lankytojo teisinius santykius. Lankydamiesi Svetainėje, faktiškai naudodamiesi Svetaine (naudodami Svetainėje paskelbtą informaciją ir paslaugas arba Svetainės atstovo teikiamą informaciją ir paslaugas), Jūs patvirtinate savo sutikimą laikytis šių Sąlygų. Neatsiejama šių Sąlygų dalis yra Privatumo politika ir Slapukų politika.

2.1.2. Prekių pirkimas Svetainėje taip pat sukuria teisinius santykius tarp Pardavėjo ir Pirkėjo. Perskaitęs Sąlygas, Pirkėjas patvirtina jas, pažymėdamas varnelę šalia „Aš perskaičiau ir sutinku su Naudojimo sąlygomis“. Taip patvirtintos Sąlygos tampa Šalims privalomu teisiniu dokumentu, reglamentuojančiu Pirkėjo ir Pardavėjo teises ir pareigas, Prekių pirkimo ir pristatymo sąlygas, Šalių įsipareigojimus, Privatumo politiką ir Slapukų politiką, taip pat kitas nuostatas, susijusias su Prekių pardavimu ir pirkimu. Neatsiejama šių Sąlygų dalis yra Privatumo politika ir Slapukų politika. Pirkėjas yra įpareigotas perskaityti Pardavėjo patvirtintą ir Svetainėje paskelbtą Privatumo politiką ir Slapukų politiką.

2.2.    Sąlygos buvo sukurtos ir teisiniai santykiai tarp Pardavėjo ir Svetainės Lankytojų (įskaitant Pirkėją) turi būti reguliuojami pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.

2.3.    Lankytojas turi teisę naudotis Svetaine ir Svetainėje siūlomomis paslaugomis pagal Naudojimo sąlygas ir numatytais tikslais.

2.4.    Lankytojui draudžiama imtis bet kokių veiksmų, kurie uždelsia (gali uždelsti) arba trukdo (gali trukdyti) naudotis Svetaine ir (arba) Svetainėje siūlomomis paslaugomis (įskaitant serverius ir tinklą, kurie yra susiję su paslaugomis), taip pat draudžiama bandyti apeiti apsaugą, atlikti pakeitimus, įsibrauti ar kitaip trukdyti veikti Svetainei ar bet kuriai kompiuterinei sistemai, serveriui, maršrutizatoriui ar bet kuriam kitam prie interneto prijungtam įrenginiui. Lankytojas atsako už tai, kad Lankytojo kompiuterinė sistema atitiktų esmines technines specifikacijas, kurios yra būtinos norint naudotis Svetaine, ir jos suderinamumą su Svetaine.

2.5.    Lankytojas yra visiškai atsakingas už bet kokią informaciją, kurią jis paskelbia Svetainėje ir (arba) perduoda Pardavėjui, pristatymo ar mokėjimo paslaugų teikėjams (įskaitant, bet neapsiribojant, savo asmens duomenis), taip pat prisiima visą atsakomybę už pasekmes (įskaitant teisines), kurios atsiranda dėl tokios informacijos paskelbimo ar perdavimo.

2.6.    Jei Lankytojas nori tapti Registruotu naudotoju ir gauti komercinius pranešimus ir (arba) Svetainės premijas, Lankytojas turi užpildyti reikiamą informaciją ir patvirtinti ją bei sutikti su Taisyklėmis Svetainės skiltyje „Užsisakykite naujienas ir gaukite pirmąjį pristatymą nemokamai“ (t. y. pristatymą į siuntų terminalus visoje Lietuvoje). Naudotojas turi užpildyti reikiamą informaciją ir patvirtinti, kad perskaitė ir sutinka su Sąlygomis. Registruotas naudotojas turi teisę bet kada ištrinti save kaip Registruotą naudotoją; tokiu atveju jis privalo apie tai informuoti Pardavėją, išsiųsdamas pranešimą el. pašto adresu: [email protected].

2.7.    Registruoto naudotojo paskyra gali būti išjungta, o Lankytojui gali būti uždrausta prieiga prie Svetainės. Pardavėjas savo nuožiūra ir be išankstinio įspėjimo gali išjungti prieigą prie Registruoto naudotojo paskyros. Lankytojas nereikalaus atlyginti nuostolių ar nereikš jokių kitų pretenzijų ar skundų Pardavėjui dėl pirmiau išvardintų dalykų.

2.8.    Lankytojas sutinka, kad paslaugų turinys ir (arba) paslaugų teikimo tvarka, taip pat Svetainės turinys gali keistis be išankstinio įspėjimo. Lankytojas nereikš jokių pretenzijų ar skundų dėl pirmiau išvardintų dalykų. Lankytojo pareiga yra reguliariai sekti visų paslaugų aprašymus ir jų pakeitimus.

2.9.    Lankytojas sutinka, kad Pardavėjas gali savo nuožiūra ir be išankstinio įspėjimo tam tikram laikotarpiui visiškai nutraukti konkrečiam Lankytojui ar visiems Lankytojams Svetainėje siūlomas paslaugas ar paslaugų dalį, taip pat visiškai nutraukti arba sustabdyti Svetainės ar tam tikros jos dalies palaikymą (tai, be kita ko, apima ir Svetainės uždarymą). Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta pirmiau, Lankytojas nereikš jokių pretenzijų ar skundų dėl pirmiau išvardintų dalykų.

2.10.  Pardavėjas negarantuoja, kad Svetainė veiks nuolat, be klaidų ar be trikdžių, ir neprisiima jokios atsakomybės už atvejus, kai Svetainė neveikia arba veikia su klaidomis ar sutrikimais.

2.11.  Lankytojas turi teisę bet kada nutraukti naudojimąsi Svetaine ir Svetainėje siūlomomis paslaugomis.

2.12.  Lankytojui draudžiama Svetainėje paskelbtą informaciją naudoti komerciniais tikslais.

2.13.  Visos teisės (įskaitant nuosavybės teisę, autorių teises) į Svetainę ir Svetainėje paskelbtą informaciją yra Pardavėjo nuosavybė (autorių teisės, teisės į duomenų bazę, prekės ženklo teisės, domenų vardai ir kitos intelektinės nuosavybės teisės į visą medžiagą ir informaciją Svetainėje yra licencijuotos Pardavėjui arba yra Pardavėjo nuosavybė). Lankytojas žino, kad už minėtų teisių pažeidimą baudžiama pagal įstatymą.

2.14.  Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu pakeisti šias Sąlygas. Sąlygų pakeitimai ir papildymai yra prieinami Lankytojams Svetainėje. Sąlygų pakeitimai ar papildymai įsigalioja tą dieną, kai jie paskelbiami Svetainėje, išskyrus atvejus, kai Sąlygos numato kitaip.

2.15.  Jei Užsakymas buvo išsiųstas iki Sąlygų įsigaliojimo dienos, Pirkėjui taikomi teisiniai santykiai, kurie galiojo Pirkėjo Užsakymo pateikimo momentu, išskyrus atvejus, kai Sąlygos numato kitaip.

2.16.  Pardavėjas turi teisę bet kada keisti Prekių kainas, išskyrus atvejus, kai Lietuvos Respublikos teisės aktai numato kitaip. Tuo metu, kai Pirkėjas pateikia Užsakymą, Pirkėjas gali pasikliauti Svetainėje nurodytomis Prekių kainomis; tačiau, jei Prekės kaina pasikeičia laikotarpiu nuo Užsakymo pateikimo iki apmokėjimo atlikimo, Pirkėjui privalomos sistemos Užsakyme nurodytos Prekių kainos.

2.17.  Pirkėjas gali užsisakyti Prekes neužsiregistravęs Svetainėje.

2.18.  Svetainėje siūlomi parduoti maisto papildai yra įregistruoti Lietuvos Respublikos Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje.

2.19.  Jei Pardavėjas turi teisę ar pareigą elektroniniu paštu siųsti informaciją ar dokumentus Lankytojui ar Pirkėjui, Lankytojas ar Pirkėjas visais atvejais atsako už galiojančio el. pašto adreso pranešimą Pardavėjui.

2.20.  Teisę pirkti Prekes Svetainėje turi tik Pirkėjai, nurodyti Sąlygų 1.6 skyriuje. Pirkėjas, sutikdamas su Sąlygomis, patvirtina, kad turi teisę pirkti Prekes svetainėje.

2.21.  Svetainė nėra skirta asmenims, kuriems dėl tokių asmenų pilietybės, buvimo vietos, gyvenamosios vietos, amžiaus ar veiksnumo draudžiama prieiga prie Svetainės arba neleidžiama ja naudotis pagal galiojančius norminius ar teisės aktus.

2.22.  Pardavėjas negali garantuoti ir negarantuoja, kad bet kuriame Svetainėje paskelbtame turinyje nėra virusų ir (arba) kito kodo, galinčio užkrėsti ar pakenkti. Lankytojas privalo imtis pakankamų priemonių ir virusų testų (įskaitant antivirusinius ir kitus saugumo testus), kurie atitinka konkrečius Lankytojo duomenų įvedimo ir persiuntimo saugos ir patikimumo reikalavimus.

2.23.  Pardavėjas savo nuožiūra pasilieka teisę uždrausti bet kokią nuorodą iš kitos interneto svetainės į Svetainę, bet kokią medžiagą ar informaciją.

 

 1. Prekių kainos ir Prekių aprašymai

3.1.    Svetainėje paskelbti Prekių atvaizdai yra tik iliustraciniai ir informaciniai. Prekių arba Prekių pakuočių nuotraukos gali skirtis nuo tikrosios Prekės ar Prekės pakuotės dydžio ir išvaizdos.

3.2.    Prekių aprašymai, Prekių nuotraukos ir kiti duomenys yra Pardavėjo nuosavybė, ir Pardavėjas turi nuosavybės teisę ir asmenines autorių teises į bet kokią informaciją, kuri skelbiama Svetainėje. Draudžiama kopijuoti, dauginti, pakartotinai publikuoti, pateikti trečiosioms šalims, keisti bet kokią Svetainėje esančią informaciją ar naudoti ją bet kokiu kitu būdu be Pardavėjo, kaip savininko, sutikimo, o šalis, kuri pažeidžia draudimą, privalo atlyginti visus Pardavėjo patirtus nuostolius.

3.3.    Pardavėjas parduoda Prekes, kurios buvo apdorotos pagal teisės aktus, reglamentuojančius prekių pakavimą ir ženklinimą.

3.4.    Prekės parduodamos tokiomis kainomis, kurios nurodytos prie kiekvienos Prekės.

3.5.    Visos Prekių kainos nurodytos su pridėtinės vertės mokesčiu (toliau – PVM), priklausomai nuo kiekvienos Prekių grupės PVM tarifo.

3.6.    Prekių pristatymo išlaidos į Prekės kainą neįskaičiuotos. Pristatymo kaina mokama papildomai prie Prekės kainos, o Prekės pristatymo kaina priklauso nuo Pirkėjo pasirinkto pristatymo būdo. Pristatymo kainas ir pristatymo galimybes galima peržiūrėti Svetainės skiltyje „Pristatymas“.

 

 1. Pirkinių krepšelis

4.1.    Pirkinių krepšelis sudaromas, kai Pirkėjas pasirenka Prekes ir paspaudžia mygtuką „Įdėti į krepšelį“. Kai prekė įdedama į Pirkinių krepšelį, Prekė dar neįsigyjama. Pirkėjas gali pakeisti Krepšelio turinį, pridėdamas naujų Prekių arba ištrindamas Prekes, kurių jis nenori pirkti.

4.2.    Pateikiant Užsakymą, reikia įvesti teisingus ir tikslius duomenis. Įvesti duomenys turi būti patikrinti, visa informacija turi būti atidžiai perskaityta ir Pirkėjas turi patikrinti, ar pateikė teisingą ir tikslią informaciją. Užsakymo vykdymas ir Prekių pristatymas priklauso nuo įvestos informacijos tikslumo. Pirkėjas įsipareigoja pranešti Pardavėjui apie bet kokius pakeitimus ne vėliau kaip per 24 valandas nuo Užsakymo patvirtinimo gavimo momento, rašydamas el. laišką adresu [email protected]. Pirkėjas atsako už teisingų duomenų pateikimą; priešingu atveju Prekių pristatymas negali būti garantuotas.

4.3.    Pirkėjui įdėjus į Krepšelį visas pasirinktas Prekes, Pirkėjas turi spustelėti Krepšelį, kad būtų galima pereiti į kitą užsakymo operaciją, t. y. norėdami „Tęsti pirkimą“, užpildykite mokėjimo/pristatymo informaciją ir pasirinkite Pristatymo ir mokėjimo būdą.

4.4.    Galutinė suma (įskaitant pristatymo išlaidas) nurodoma ekrane „IŠ VISO“ skiltyje, pasirinkus pristatymo būdą. Pasirinkus mokėjimo būdą ir paspaudus mygtuką „Pateikti užsakymą“, Pardavėjas automatiškai praneša apie Užsakymo gavimą ir suteikia Užsakymo numerį.

4.5.    Pirkėjas informuojamas, kad dėl Svetainės perkrovos arba dėl techninių priežasčių, įdėjus Prekes į Krepšelį ir paspaudus mygtuką „Pateikti užsakymą“, įsigytų Prekių gali nebebūti. Tokiu atveju Pardavėjas praneša Pirkėjui (naudodamas Pirkėjo nurodytą kontaktinę informaciją) apie tai, kad užsakytų ir įsigytų Prekių Svetainėje nebėra. Tokiu atveju Pardavėjas gali susitarti su Pirkėju dėl pinigų už Prekes, kurių nėra sandėlyje, grąžinimo per 14 (keturiolika) dienų (pinigų pervedimu į einamąją Pirkėjo banko sąskaitą, kuri buvo naudojama perkant), arba Pardavėjas gali pasiūlyti Pirkėjui įsigyti kitų lygiaverčių Prekių, susitardamas su Pirkėju kiekvienu atveju atskirai.

 

 1. Prekių pristatymo ir mokėjimo už pristatymą būdai

5.1.    Pateikdamas Užsakymą Pardavėjas gali pasirinkti vieną iš Prekės gavimo būdų, nurodytų Svetainės Pristatymo skyriuje, kuriame aprašomos pristatymo sąlygos.

5.2.    Jei Pirkėjas pasirinko Prekės pristatymo Pirkėjo nurodytu adresu būdą, tai gali būti bet koks Pirkėjo pasirinktas adresas, kuriame jam atrodo patogu priimti Prekę ir kur Pirkėją galima rasti (namų adresas, darbo adresas ar kita Pirkėjo nurodyta vieta) Lietuvos Respublikos ribose.

 

 1. Mokėjimo sąlygos

6.1.    Pateikdamas Užsakymą, Pardavėjas gali pasirinkti vieną iš mokėjimo būdų, nurodytų Svetainės skiltyje Mokėjimas, kurioje aprašomos mokėjimo sąlygos.

6.2.    Pateikdamas Užsakymą, pasirinkęs pristatymo būdą, Pirkėjas gali pasirinkti jam patogų mokėjimo būdą (pasirinkimas gali būti ribotas, todėl galutinis mokėjimo būdų, taikomų konkrečiam Užsakymui, sąrašas nurodomas šalia atitinkamo Užsakymo):

6.2.1. naudojantis internetinės bankininkystės paslauga;

6.2.2. banko pavedimu;

6.2.3. kitais Svetainėje nurodytais mokėjimo būdais.

6.3.    Pasirinkęs mokėjimo būdą, Pirkėjas turi paspausti mygtuką „Mokėti“.

6.4.    Pirkėjas sumoka už Prekes ir pristatymo išlaidas kartu, prieš gaudamas Pardavėjo patvirtinimą ir Prekės pristatymą.

6.5.    Visas pristatymo išlaidas apmoka Pirkėjas, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas įsigyja Prekių už minimalią sumą, kuri užtikrina nemokamą pristatymą.

 

 1. Užsakymo vykdymas

7.1.    Prekių užsakymų vykdymo tvarka ir pristatymo laikas apibrėžiami Svetainėje priklausomai nuo pasirinkto pristatymo būdo ir Užsakymo pateikimo laiko. Vidutinis pristatymo laikas yra nuo 2 iki 6 darbo dienų, tačiau Pardavėjas pasilieka teisę pristatyti Prekę per 2 kalendorines savaites, nes pristatymo terminai gali keistis priklausomai nuo specialių Pardavėjo nuostatų ir Prekių prieinamumo sandėlyje. Siuntų terminalų, kurjerių perkrovos atveju pristatymai gali vėluoti.

7.2.    Pirkėjas gali pateikti Užsakymus 24 valandas per parą, tačiau Pardavėjas užsakymų surinkimą vykdo darbo dienomis nuo 9.00 iki 16.00 val.; šeštadieniais, sekmadieniais ir švenčių dienomis Užsakymų surinkimas nevykdomas. Pardavėjas atsiunčia Pirkėjui elektroniniu paštu Užsakymo gavimo patvirtinimą. Jei Pirkėjas negauna patvirtinančio el. laiško, tai reiškia, kad atitinkamas Užsakymas nepriimtas. Užsakymo surinkimas pradedamas tuo metu, kai pinigai pervedami į Pardavėjo sąskaitą.

7.3.    Jei Pirkėjas Užsakyme nurodė, kad Prekė būtų pristatyta per kurjerį, Prekės pristatomos Užsakyme nurodytu adresu. Pirkėjas negali pakeisti Prekės pristatymo adreso po to, kai Užsakymas patvirtinamas. Prieš pristatydamas Prekes į Pirkėjo nurodytą vietą, kurjeris iš pradžių susisiekia su Pirkėju, norėdamas patikslinti Prekių pristatymo vietą ir pranešti Pirkėjui, kada kurjeris atvyks. Pirkėjas žino, kad kurjeris negali ilgai laukti ir, jei kurjeris sutartu laiku neranda Pirkėjo Užsakyme nurodytu adresu, Pardavėjas neprisiima jokios atsakomybės už Prekių negavimą arba gavimo vėlavimą.

7.4.    Jei Pirkėjas nurodė Prekių atsiėmimo vietą „Lietuvos pašto“ skyriuje (AB „Lietuvos paštas“), Pirkėjas gali atvykti į Prekių atsiėmimo vietą tik gavęs „Lietuvos pašto“ rašytinį pranešimą.

7.5.    Jei Pirkėjas kaip Prekių atsiėmimo vietą nurodė siuntų terminalą, Pirkėjas gali atvykti į Prekių atsiėmimo vietą tik gavęs SMS žinutę.

7.6.    Jei Pirkėjo nėra Užsakyme nurodytoje vietoje arba jis negali būti pasiektas nurodytu laiku, pinigai, sumokėti už Prekes ir už Prekių pristatymą, Pirkėjui negrąžinami.

7.7.    Pardavėjas neprisiima atsakomybės už kurjerių paslaugų teikėjų ar kitų su pristatymu susijusių paslaugų teikėjų vėlavimą, už pristatymo vėlavimą, neatsižvelgiant į sąlygas, dėl kurių atsirado vėlavimas.

7.8.    Jei Pirkėjas ketina užsisakyti Prekes su jų pristatymu į siuntų terminalą, Pirkėjas pats yra atsakingas už greitą siuntos atsiėmimą (per vieną dieną), tačiau Pardavėjas neprisiima atsakomybės už Prekę, jei Pirkėjas greitai nepasiėmė savo siuntos ir ši patyrė lauko oro temperatūros poveikį.

7.9.    Tuo atveju, jei Prekės buvo surinktos netiksliai, Pirkėjas turi teisę nedelsiant pasikeisti Prekę, susisiekdamas su Pardavėju ([email protected], telefono numeris +371 26317497). Tokiu atveju pristatymo išlaidas apmoka Pardavėjas.

 

 1. Prekių gavimas

8.1.    Atsižvelgiant į tai, kad užsakytos Prekės yra supakuotos į kartoninę dėžę, Pirkėjas gavimo metu patvirtina Prekės gavimo faktą. Pakuotės viduje Pirkėjas gali rasti sąskaitą faktūrą už Prekes, kurioje yra išvardytos visos užsakytos Prekės, nurodant prekių pavadinimus, kiekvienos Prekės kainą ir bendrą sumą už Prekes ir pristatymą (jei tai mokamas pristatymas).

8.2.    Remiantis šiomis Sąlygomis ir Sutartimi, kuri yra sudaroma tarp Pirkėjo ir Pardavėjo Užsakymo pateikimo momentu, taip pat remiantis teisės aktų numatytomis galimybėmis dėl elektroninių dokumentų rengimo, sąskaita faktūra už Prekes fiziškai nepasirašoma ranka rašytu parašu. Šio skirsnio nuostatų pagrindimas yra toks:

8.2.1. sąskaita faktūra už Prekes rengiama elektroniniu būdu, o duomenų mainai tarp Pardavėjo ir Pirkėjo vyksta elektronine forma, būtent – Pirkėjas pateikia Užsakymą pateikdamas savo pirkimo duomenis Svetainėje;

8.2.2. Pirkėjas sutinka su šiomis Sąlygomis ir taip vienareikšmiškai sutinka su tuo, kad sąskaita faktūra už Prekę surašoma elektroniniu būdu be parašo.

8.3.    Jei Prekę pristato kurjeris, Pirkėjas asmeniškai pasirašo kurjerio maršruto lapą arba specialiu prietaisu pasirašo elektroninį kurjerio dokumentą nešiojamojo kompiuterio ekrane.

8.4.    Atsiimant prekę iš siuntų terminalo, Pirkėjo parašas yra elektroniniai duomenys, sugeneruojami tuo metu, kai Pirkėjas įveda specialų PIN kodą, kurį iš anksto gavo SMS žinute į savo mobilųjį telefoną, ir kurį įvedus atidaromos siuntų terminalo skyriaus durelės. Minėti elektroniniai duomenys laikomi lygiaverčiais Pirkėjo asmeniniam parašui, pasirašytam rankiniu būdu.

8.5.    Pirkėjas, gavęs prekę „Lietuvos pašto“ skyriuje, užpildo ir pasirašo pašto kvito formą.

 

 1. Prekių kokybė ir atsakomybė už Prekių laikymą

9.1.    Prekės galiojimo laikas ir gamintojas yra nurodyti ant Prekės pakuotės.

9.2.    Atidaręs Prekės pakuotę, Pirkėjas privalo patikrinti, ar buvo pristatytos Užsakyme nurodytos Prekės, ar buvo pristatytos užsakytos Prekių rūšys ir skaičius, taip pat patikrinti, ar pristatytos Prekės neturi trūkumų ar kitokių pažeidimų. Pirkėjas taip pat turi patikrinti Prekių pakuotės išvaizdą, ar nėra pakuotės defektų.

9.3.    Gavęs Prekes, Pirkėjas yra atsakingas už Prekės kokybės ir saugos palaikymą naudojimosi Teise atsisakyti sutarties metu. Norint pasinaudoti Teise atsisakyti sutarties, Prekės turi būti nenaudotos, nepažeistos ir savo pradinės išvaizdos (su nepažeistomis etiketėmis, nepažeistomis apsauginėmis plėvelėmis ir kt.). Pirkėjas yra atsakingas už Prekių vertės sumažėjimą, jei Prekės buvo naudojamos ne pagal paskirtį.

9.4.    Pirkėjas yra įpareigotas atidžiai perskaityti informaciją Prekės etiketėje ar ant pakuotės, taip pat perskaityti Prekės pakuotės lapelį. Jei Pirkėjas nesilaiko Prekės pakuotės lapelyje ar ant pakuotės nurodytų Prekės laikymo sąlygų, Pirkėjas praranda Teisę atsisakyti sutarties ir praranda teisę pareikšti vartotojo pretenziją.

 

 1. Teisė atsisakyti sutarties

10.1.  Pardavėjas įsipareigoja pateikti Pirkėjui kokybiškas, tinkamos komercinės išvaizdos prekes. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. Įsakymu Nr. 217 „Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“, išskyrus atvejus, kai sutartis negali būti nutraukta pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

10.2.  Teisė atsisakyti sutarties yra Pirkėjo (fizinio asmens, kuris Vartotojų teisių apsaugos įstatymo kontekste yra „vartotojas“) teisė atsisakyti sutarties ir atsisakyti Prekės per 14 dienų nuo tos dienos, kai Pirkėjas arba trečiasis asmuo, kurį nurodė Pirkėjas, gavo Prekes, vadovaudamasis Teisės atsisakyti sutarties įgyvendinimo tvarka.

10.3. Teisė atsisakyti sutarties negali būti įgyvendinama, jei Pirkėjas:

10.3.1. įsigijo Prekių, kurios yra greitai gendančios arba greitai suvartojamos/sunaudojamos prekės (maistas, tam tikros rūšies kosmetika);

10.3.2. įsigijo medicinos prietaisų, kosmetikos ir maisto papildų, kuriems reikia specialių laikymo sąlygų, kurių laikymosi, šioms Prekėms esant Pirkėjo žinioje, Pardavėjas negali patikrinti, nes tokios Prekės turi būti laikomos tokių Prekių gamintojų nurodytomis sąlygomis (užtikrinant tinkamą oro drėgmės lygį, apsaugą nuo tiesioginio šviesos ir saulės spindulių poveikio, cheminių ir ėsdinančių medžiagų nebuvimą, taip pat specifinių kvapų nebuvimą, tinkamą temperatūrą ir kitus specialius gamintojo numatytus laikymo apribojimus);

10.3.3. atidarė Prekės pakuotę, panaudojo Prekę arba pakuotė ar Prekė buvo pažeisti.

10.4.  Pirkėjas turi pranešti Pardavėjui apie tai, kad nori įgyvendinti savo Teisę atsisakyti sutarties, užpildydamas atsisakymo formą (žr. toliau pateiktą pavyzdį šių Sąlygų 10.4.1 punkte). Pirkėjas užpildytą formą, sąskaitą faktūrą (sąskaitos faktūros numerį) ir Užsakymo numerį (toliau – atsisakymas) persiunčia Pardavėjo el. pašto adresu [email protected]. Gavęs atsisakymą, Pardavėjas praneša Pirkėjui, kad gavo atsisakymą, taip pat informuoja apie priimtą sprendimą arba laiką, kada sprendimas bus priimtas. Atsisakymo forma pasiekiama išsiuntus užklausą elektroninio pašto adresu [email protected].

10.4.1. Sutarties atsisakymo forma (pavyzdys):

Kam: SIA „SILVANOLS“, Kurbada iela 2A, Riga, LV-1009, Latvija, [email protected]

Pranešu (-ame), kad aš (mes) atsisakome nuo mano (mūsų) šių prekių pardavimo sutarties:

Sąskaita faktūra (sąskaitos faktūros numeris):

Užsakymo numeris:

Užsakyta/gauta (data)

Vartotojo (-ų) vardas, pavardė

Vartotojo (-ų) adresas

Vartotojo (-ų) parašas [tik jei ši forma pateikiama popieriuje]

Data

10.5.  Pirkėjo pareiga yra nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 14 dienų nuo Sutarties atsisakymo perdavimo Pardavėjui, grąžinti Prekes Pardavėjui paštu, naudojantis pašto paslaugomis ar bet kokiu kitu Pirkėjui patogiu būdu. Pirkėjas turi padengti su Prekės grąžinimu susijusias išlaidas.

10.6.  Pardavėjas grąžina iš Pirkėjo gautus mokėjimus, įskaitant pristatymo išlaidas (išskyrus papildomas išlaidas, atsiradusias dėl to, kad Pirkėjas pasirinko pristatymo būdą, kuris nėra pigiausias standartinis Pardavėjo pristatymo būdas) per 14 dienų nuo tos dienos, kurią Pardavėjas gavo Pirkėjo Sutarties atsisakymą (sprendimą atsisakyti Sutarties) ir kurią Pardavėjas atgavo Prekes, kurių Pirkėjas atsisakė. Pardavėjas grąžina pirmiau nurodytą pinigų sumą, naudodamas tas pačias mokėjimo priemones, kurias naudojo Pirkėjas, t. y. pervesdamas pinigus į Pirkėjo atsiskaitomąją sąskaitą, kuri buvo naudojama mokėjimui atlikti.

10.7.  Pardavėjas turi teisę sustabdyti mokėjimą iki to momento, kol gauna Prekes, kurių Pirkėjas ketina atsisakyti, taip pat nemokėti bet kuriuo iš Sąlygų 10.3 punkte nurodytų atvejų.

 

 1. Vartotojo pretenzija dėl Prekės, kuri neatitinka Sutarties

11.1.  Pirkėjas, kuris pagal Vartotojų teisių apsaugos įstatymą yra vartotojas, turi teisę per 1 metus nuo to momento, kai Pirkėjas pateikė pretenziją Pardavėjui, pareikšti Pardavėjui reikalavimą dėl prekės neatitikimo Sutarties sąlygoms. Minėtos pretenzijos pareiškimas pateikiamas Pardavėjui per tris mėnesius nuo tos dienos, kai Pirkėjas nustato, kad Prekė neatitinka Sutarties sąlygų. Pristatymo diena laikoma diena, kai Pardavėjas perdavė, o Pirkėjas priėmė atitinkamą Prekę.

 

 1. Skundų, pasiūlymų ir rekomendacijų peržiūra

12.1.  Kiekvienas Pirkėjas turi teisę pareikšti Pardavėjui pasiūlymus dėl Svetainės veikimo arba pateikti skundą el. paštu [email protected].

 

 1. Maisto papildų naudojimo apribojimai

13.1.  Atsižvelgdamas į tai, kad į Prekių asortimentą įeina Latvijos Respublikoje registruoti maisto papildai, Pirkėjas privalo būti ypač atsargus ir atidžiai perskaityti bei laikytis maisto papildų pakuotės lapeliuose pateiktų nurodymų.

13.2.  Prie kiekvieno maisto papildo pridedamas įspėjamasis pranešimas: „Maisto papildai nepakeičia visavertės ir subalansuotos mitybos“. Iškilus klausimams, Pirkėjas prieš vartodamas maisto papildą turi atidžiai perskaityti pakuotės lapelį.

 

 1. Pirkėjo asmens duomenų tvarkymas – žiūrėkite čia

14.1.  Visa informacija apie Pirkėją, kurią Pirkėjas perduoda Pardavėjui ir kuri tapo žinoma dėl tokios informacijos pateikimo Svetainėje, laikoma Pirkėjo savanoriškai pateikta informacija.

14.2.  Pardavėjas, tvarkydamas Pirkėjo (fizinio asmens) duomenis, yra Duomenų valdytojas, kaip apibrėžta 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrajame duomenų apsaugos reglamente) ir asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančiuose įstatymuose.

 

 1. Atsakomybė

15.1.  Bet kuris Lankytojas (įskaitant Pirkėją) atsako už nuostolius, kuriuos jis padarė Pardavėjui, pažeisdamas šias Sąlygas.

15.2.  Lankytojai yra atsakingi už veiksmus, kuriuos jie atliko naudodamiesi Svetaine (įskaitant, bet neapsiribojant, už pirkimo formoje pateiktų duomenų teisingumą; Pirkėjas prisiima atsakomybę už pasekmes, atsiradusias dėl registracijos formoje pateiktų duomenų klaidų arba netikslumų).

15.3.  Pardavėjas neatsako Pirkėjui už nuostolius ar žalą, kurią Pirkėjas patyrė dėl nesėkmingo Prekių pristatymo ar pristatymo vėlavimo, arba dėl Prekių pristatymo vėlavimo ar atšaukimo dėl precedento neturinčių oro sąlygų.

15.4.  Pardavėjas neatsako Pirkėjui už Sąlygų ar bet kokių įsipareigojimų pagal Sutartį nevykdymą arba įvykdymo vėlavimą, jei tokį nevykdymą ar vėlavimą lėmė įvykiai, kurių Pardavėjas negalėjo kontroliuoti, t. y. bet kokie veiksmai ar įvykiai, kurių Pardavėjas negali pagrįstai kontroliuoti. Jei įvyksta įvykis, kurio Pirkėjas negali kontroliuoti ir dėl kurio netinkamai įvykdomi Pardavėjo įsipareigojimai:

15.4.1. Pardavėjas nedelsdamas apie tai praneša Pirkėjui; ir

15.4.2. Pardavėjo įsipareigojimų pagal Sąlygas vykdymas sustabdomas, o įsipareigojimų vykdymo laikotarpis pratęsiamas nuo Pardavėjo nepriklausančių įvykių trukme. Jei įvykiai, kurių Pardavėjas negali kontroliuoti, turi įtakos Prekių pristatymui Pirkėjui, Pardavėjas susitaria dėl naujos pristatymo datos pasibaigus nuo Pardavėjo nepriklausantiems įvykiams.

15.5.  Pardavėjas neatsako už kitose svetainėse pateiktą informaciją, net jei Pirkėjai apsilanko šiose svetainėse, sekdami nuorodas Pardavėjo Svetainėje.

15.6.  Pirkėjas yra atsakingas už Prekių kokybės ir saugumo palaikymą savo Teisės atsisakyti sutarties įgyvendinimo metu. Pirkėjas privalo išsaugoti originalią Prekių pakuotę, kad užtikrintų, jog Prekė nebus mechaniškai pažeista, ir apsaugotų ją nuo išorinių sąlygų poveikio.

 

 1. Sutarties nutraukimas, Sutarties galiojimo laikotarpis

16.1.  Pirkėjas, patvirtindamas Užsakymą (paspausdamas mygtuką „Pateikti užsakymą“), aiškiai ir nedviprasmiškai patvirtina, kad sutiko sudaryti ir sudarė Sutartį, įsipareigojo vykdyti įsipareigojimus pagal Sutartį, taip pat šis veiksmas nurodo, kad Pirkėjas žino, jog Pirkėjas turi reikiamų finansinių išteklių, kad galėtų sumokėti už užsakytas Prekes.

16.2.  Jei Pirkėjas yra jaunesnis nei 18 metų, jis patvirtina, kad pranešė savo teisėtam atstovui, kuris sutiko sudaryti Sutartį, ir, jei reikia, kad jų teisinis atstovas įsipareigoja prisiimti sudarytos Sutarties įsipareigojimus.

16.3.  Sutartis laikoma sudaryta, kai Pirkėjas į savo el. paštą gauna Pardavėjo pranešimą apie Užsakymo gavimą.

16.4.  Sutartis galioja visą laikotarpį, kol įsipareigojimai pagal šią Sutartį yra įvykdomi.

 

 1. Ginčų sprendimas

17.1.  Šalys deda visas pastangas, kad visi ginčai, kilę tarp Pardavėjo ir Lankytojo (įskaitant Pirkėją), arba ginčai, kilę dėl Prekių pirkimo Svetainėje, būtų išspręsti tarpusavio derybų ar susirašinėjimo būdu, siekiant abipusiai naudingo ir priimtino sprendimo.

17.2.  Jei derybomis ar susirašinėjimu ginčo išspręsti nepavyksta, Šalys sprendžia ginčą Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba yra subjektas, sprendžiantis vartotojų ginčus ne teismo tvarka, todėl Pirkėjas gali pateikti prašymą / skundą dėl mūsų Svetainėje perkamų Prekių adresu Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. paštas [email protected], tel. 8 5 262 6751, faks. 8 5 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt (taip pat vietiniuose Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos padaliniuose apskrityse) arba užpildyti paraiškos formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/

 

 1. Kitos nuostatos

18.1.  Pardavėjas turi teisę uždrausti Lankytojo (įskaitant Pirkėją) prieigą, jei Pardavėjas gauna atitinkamus teisėsaugos institucijų nurodymus arba jei Lankytojas padarė Pardavėjui nuostolių, įsilaužė į Svetainę, neteisėtai ar teisėtai pasiekė kitų žmonių duomenis, saugomus Svetainėje ar sistemoje.

18.2.  Pardavėjas turi teisę perduoti savo teises ir įsipareigojimus pagal Sutartį trečiajam asmeniui ar asmenims; tačiau tokių teisių ir įsipareigojimų perdavimas neturi įtakos Lankytojo (įskaitant Pirkėją) teisėms ir Pardavėjo įsipareigojimams pagal šias Sąlygas. Tokio perdavimo atveju Pardavėjas apie tai praneša Lankytojui, pateikdamas informaciją apie teisių perdavimą Svetainėje.

18.3.  Lankytojas (įskaitant Pirkėją) neturi teisės perduoti visų ar dalies savo teisių ar įsipareigojimų pagal šias Sąlygas trečiajai šaliai ar šalims be rašytinio Pardavėjo sutikimo.

18.4.  Jei teismas paskelbė, kad kuri nors šių Sąlygų nuostata yra neteisėta, negaliojanti ar netaikoma, likusios šių Sąlygų nuostatos lieka galioti ir taikomos visa apimtimi. Bet kuri šių Sąlygų nuostata, kuri buvo pripažinta neteisėta, negaliojančia ar iš dalies arba tam tikru laipsniu netaikoma, lieka galioti tiek, kiek ji nebuvo pripažinta neteisėta, negaliojančia ar netaikoma.

18.5.  Jei šiose Sąlygose nenumatyta kitaip, bet koks Pardavėjo nepasinaudojimas savo teisėmis pagal šias Sąlygas nereiškia, kad Pirkėjas yra atleidžiamas nuo savo įsipareigojimų vykdymo ar suteikiama teisė atsisakyti tokių įsipareigojimų, o dalinis įsipareigojimo įvykdymas arba dalinis ar atskiras pasinaudojimas tokiomis teisėmis nereiškia, kad šie įsipareigojimai neturi būti vykdomi arba tokiomis teisėmis negali būti naudojamasi toliau.

18.6.  Šioms Sąlygoms ir šalių santykiams pagal šias Sąlygas (įskaitant klausimus, reglamentuojančius Sutarties sudarymą, galiojimą, vykdymą ir nutraukimą) taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai bei kiti teisės aktai ir jos turi būti aiškinamos remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

Prekė įdėta į krepšelį